Akcjonariat i sprawozdania

Akcjonariat i sprawozdania


SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLUBU ZA 2019 ROK

Kwota wypłacona agentom/pośrednikom w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.828 tys. złotych, z czego kwota 835 tys. złotych odnosi się do zobowiązań powstałych w 2019 roku oraz kwota 993 tys. złotych do zobowiązań powstałych w okresach wcześniejszych. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań wobec agentów/ pośredników w trakcie 2019 roku wyniosła 1.005 tys. złotych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLUBU ZA 2018 ROK


Kwota wypłacona agentom/pośrednikom w 2018 roku wyniosła 342 tys. złotych, z czego kwota 32 tys. złotych odnosi się do zobowiązań powstałych w 2018 roku oraz kwota 310 tys. złotych do zobowiązań powstałych w okresach wcześniejszych. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań wobec agentów/ pośredników w trakcie 2018 roku wyniosła 772 tys. złotych.

 

Pobierz naszą aplikację

Nasi sponsorzy

Nasi partnerzy

 • '27
 • '28
 • '49
 • '50
 • '78
 • '99
 • '01
 • '03
 • '04
 • '05
 • '08
 • '09
 • '11
 • '26
 • '67
 • '02
 • '03
 • '01