Informacja Klubu dotycząca zmiany nazwy

Od 1 grudnia 2020 roku klub może posługiwać się nazwą - TS Wisła Kraków SA. Zmiana ta akcentuje nawiązanie do historii i tradycji wielosekcyjnego Towarzystwa Sportowego.


  • 12.12.2020r.
  • Redakcja

Nowa nazwa odnotowana została w statucie Spółki, w którym zatwierdzono zmiany wynikające z jednej z uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mającego miejsce 18 czerwca 2020 roku.

Sąd zarejestrował zmianę nazwy piłkarskiej Spółki?
Tomasz Jażdżyński: Tak. Na początku grudnia otrzymaliśmy decyzję zatwierdzającą zmianę statutu w tym zakresie. Przez jakiś czas blokowały nas wątpliwości sądu co do rozróżnialności podmiotów, ale udało nam się przekonać sąd do pozytywnej dla nas decyzji. Oficjalna pełna nazwa piłkarskiej Spółki to teraz „Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków Spółka Akcyjna”.

Czy to oznacza zmianę nazwy stosowanej we wszystkich przypadkach?
Tomasz Jażdżyński: Nie do końca. We wszystkich oficjalnych sytuacjach, umowach, dokumentach, na papierze firmowym itp. będziemy stosowali historyczną nazwę, ewentualnie jej skrót, czyli „TS Wisła Kraków SA”. W wielu miejscach pozostaniemy jednak po prostu przy najbardziej podstawowej nazwie „Wisła Kraków”. Na przykład w przypadku tabel ligowych, w których zawsze stosowano taką nazwę bez względu na formę prawną, w ramach której działała sekcja piłki nożnej. Ta krótka i znana na całym świecie nazwa będzie też wykorzystywana w materiałach reklamowych czy w mediach społecznościowych.

Właśnie w przypadku mediów społecznościowych często słychać głosy nawołujące do usunięcia z nazwy dodatku „SA”. Możemy się tego spodziewać?
Tomasz Jażdżyński: Oczywiście pracujemy nad tym, ale nie wszędzie jest to możliwe z dnia na dzień. Czym innym jest opis/nazwa konta, a czym innym jego identyfikator. W przypadku nazw wszędzie nastąpiły już poprawki. Zmiana identyfikatora bez wsparcia samej platformy społecznościowej, o które nie jest zresztą łatwo, prowadzi do utraty obserwujących. To byłaby poważna strata dla klubu, a ponowne zakorzenienie nowego profilu w świadomości kibiców wymagałoby dużego nakładu pracy, dlatego proces ewentualnej zmiany identyfikatora należy bardzo dokładnie przygotować.

Czy w innych kwestiach powrotu do tradycyjnych oznaczeń klub podejmuje jakieś działania?
Tomasz Jażdżyński: Podejmuje w wielu aspektach. Zmieniliśmy choćby oficjalny układ barw na niebiesko-biało-czerwone. Po uzyskaniu ostatecznych decyzji rejestracyjnych znaków towarowych planujemy również rozpoczęcie dyskusji o zasadach korzystania przez klub z poszczególnych wersji herbu i tego, która jego wersja stanie się wersją podstawową. Ten stosowany dotychczas przez Spółkę akcyjną będzie na pewno musiał zostać co najmniej zmodyfikowany ze względu na zmianę oficjalnej nazwy. Ta sprawa jest bardzo ważna i chcielibyśmy dochować najwyższej staranności przy podejmowaniu decyzji, co do jakichkolwiek zmian. Kluczowy będzie głos wiślackiej społeczności.

Znaki towarowe, co do których Spółka porozumiała się ze stowarzyszeniem nie są jeszcze zarejestrowane?
Tomasz Jażdżyński: Zarejestrowane są, ale wpis o współwłasności uzyskaliśmy na razie tylko w przypadku znaku słownego „Wisła Kraków”. W przypadku znaku słownego „TS Wisła” i znaku słowno-graficznego w postaci historycznego herbu postępowanie jeszcze trwa. Były one zgłaszane dawno temu i borykamy się z pewnymi nieścisłościami w dokumentach.

Fotogalerie

Wisła Kraków TV

Pobierz naszą aplikację